Walnoten rapen voor het goede doel.
We centraliseren de ingezamelde noten via inleverpunten. Ze worden gedroogd op een correcte wijze. Medewerkers van “De Berken”
 in Overijse kraken de gedroogde noten. Dit gebeurt veilig en 
hygiënisch
  De gekraakte noten worden geperst door een gespecialiseerd bedrijf dat aan alle FAVV-reglementeringen voldoet.